การอบรม โครงการโรงเรียนนักเขียน รุ่นที่ 46
วันที่ 11-12 กรกฎาคม พ.ศ.2563
NEW NORMAL…NEW CONSCIOUSNESS “วิถีสำนึกใหม่…ในการสร้างสรรค์วรรณกรรม”
ณ สมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย

ไฟล์แนบ

jpg 344066

ขนาดไฟล์ 127 KB | จำนวนดาวน์โหลด 139 ครั้ง

jpg 344067

ขนาดไฟล์ 199 KB | จำนวนดาวน์โหลด 133 ครั้ง

jpg 344068

ขนาดไฟล์ 193 KB | จำนวนดาวน์โหลด 135 ครั้ง

ความคิดเห็น