วันที่1-9 พ ค 2563 วิทยากรแผนการจัดเรียนรู้ที่ 3 พ ร บ คอม รุ่นที่1-3โครงการ เพิ่มศักยภาพครูในจังหวัดบุรีรัมย์ให้มีสมรรถนะของครูใหม่ด้าน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้ ศตวรรษที่21 ณ ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น