ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 ) พื้นที่ ชุมชนบ้านโคกเขา ชุมชนเขากระโดง ชุมชุมโคกเพรช ชุมชนหัววัวตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น