ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 ) พื้นที่ ชุมชนบ้านหนองใหญ่ ชุมชนบ้านหนองตะเกียบ ชุมชนบ้านนาเกียรตินิยม ชุมชุนบ้านหนองโคลน ชุมชนบ้าน โนนแดง ชุมชนบ้านหนองหัวลิง ชุมชนบ้านหนองไผ่ ชุมชนบ้านสวายสอ ตำบลสะแกโพรง อำเภอเมือง จังหวัดบุรี

รัมย์

ความคิดเห็น