ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 ) พื้นที่ ชุมชนบ้านใหม่ ชุมชนบ้านโคกเหล็ก ตำบลสามแวง

จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น