ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 ) พื้นที่ ชุมชนบ้านหนองดุม ชุมชนบ้านหนองปลาแดก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น