ลงพื้นที่ร่วมกิจกรรมในชุมชนภายใต้โครงการจ้างงานประชาชน (อว.จ้างงานโควิท 19 )พื้นที่ชุมชนบ้านโคกเจริญ ชุมชนบ้านลำดวน ตำบลบ้านยาง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น