11 ส.ค. 2563 ร่วมวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์)

ความคิดเห็น