ร่วมตักบาตรกรวยเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วัดกลางพระอารามหลวง จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2563

ความคิดเห็น