ใกล้สางแล้วที่รัก
งานหน่วงหนักรอเบื้องหน้า
ตื่นจากดินสู่ฟ้า
ฝันของข้าฯ กลับหล่นหาย

ใกล้สางแล้วที่รัก
โอ! กับดักยังเกลื่อนกราย
ฟ้าเทายังระบาย
แต้มความหมายของชีวิต

ฟ้าสางของใครนั่น
อีกรุ่งวันใครลิขิต
หว่างวันอันมืดมิด
อาจมีแสงที่เร้นเงา

ฟ้าสางแล้วที่รัก
อย่าจมปลักกับเพลงเศร้า
จงเรียนรู้ภายในเรา
สู่โลกกว้างอันท้าทาย

ความคิดเห็น