รวมบทกวีคัดสรรเรื่อง “ใกล้สางแล้วที่รัก” ในเรื่องวิชาศิลปะการประพันธ์

เขียน: นักศึกษาและคณาจารย์ สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
พิมพ์ครั้งแรก : สิงหาคม (จำนวน 200 เล่ม)
ราคา 129 บาท

ข้อมูลทางบรรณานุกรม

ขณะใจ ไหว รู้สึก.– บุรีรัมย์ : สาขาวิชาภาษาไทย คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์, 2562. 167 หน้า.

1. กวีนิพนธ์ไทย. I. ชื่อเรื่อง.

895.911
ISBN 978-974-692-429-0

ไฟล์แนบ

pdf นิยามฟ้า

ขนาดไฟล์ 44 KB | จำนวนดาวน์โหลด 171 ครั้ง

ความคิดเห็น