21 สิงหาคม 2563 ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาความปลอดภัยภาคกลางวันของมหาวิทยาลัย ระหว่างเวลา 6.00 – 16.30 น. เหตุการณ์ปกติ

ความคิดเห็น