ร่วมพิธีเทิดพระเกียรติสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมโกวิทเชื่องกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ 18 สิงหาคม 2563

ความคิดเห็น