ในวันที่ 3 กันยายน 2563 เข้าร่วมพิธีรับพระราชทานเมล็ดพันธุ์ผัก จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “โครงการฟื้นฟูป่า ร้อยดวงใจ ล้านต้นกล้า”

ความคิดเห็น