หน่วยงานการอ้างอิง

งานการประชุมวิชาการระดับชาติราชมงคลสุรินทร์ ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “วิจัยและนวัตกรรมวิถีใหม่” “The New Normal in Research and Innovation” ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์

ไฟล์แนบ

pdf ปัจจัยที่ส่งผลต่อการดำเนินงานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ขนาดไฟล์ 5 MB | จำนวนดาวน์โหลด 195 ครั้ง

ความคิดเห็น