31 กรกฎาคม  2563  ร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 และอบรมกรรมการตัดสิน สมาคมเชียร์แห่งประเทศไทย  ณ  ห้องประชุม 217 อาคารกีฬาราชมังคากีฬาสถาน  การกีฬาแห่งประเทศไทย

 

ความคิดเห็น