เยี่ยมค่ายผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ B.T.C. (อบรม รุ่นที่2) และให้กำลังใจนักศึกษา ในวันเสาร์ ที่ 29 สิงหาคม 2563 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
 

ความคิดเห็น