วันที่ 4 สิงหาคม 2563 เข้าประชุมวางแผนอาจารย์ประจำกลุ่ม โครงการค่ายครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ชั้นปีที่ 3 (รหัส 60 ) เครือข่ายภาคอีสานตอนล่าง ประกอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ มหาวิทยาลัยราชศรีสะเกษ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบล มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม และมหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  

ความคิดเห็น