กิจกรรมการไหว้ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  จัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 13 สิงหาคม 2563               ณ ห้องประชุมพุดน้ำบุษย์ อาคาร 22 โดยตัวแทนนักศึกษาแต่ละห้องนำพานธูปเทียนดอกไม้ไหว้ครู  พิธีชื่นชมยกย่องนักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศที่สร้างผลงานรางวัลยอดเยี่ยม ในปีการศึกษา 2562 และพิธีบายศรีสู่ขวัญนักศึกษาชั้นปีที่ 1 

ความคิดเห็น