วันแม่แห่งชาติประจำปี 2563 

คำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี 2563

“รักเอยรักลูก แม่จึงปลูกคุณธรรมให้รักษา รดความรักพรวนความดีมีเมตตา ลูกเติบใหญ่แทนคุณค่าของแผ่นดิน”

กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงมหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

สิบเนื่องจากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ กำหนดจัดโครงการเฉลิมพระชนมพรรษา  สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ และเพื่อให้บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ ได้ร่วมกิจกรรมในการส่งเสริมและสืบทอดประเพณี อันดีงามตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารคุณากร (ราชภัฎคอมเพล็กซ์) มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์

ความคิดเห็น