เข้าร่วมโครงการ “วันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในวันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเอนกคุณาคาร (ราชภัฏคอมเพล็กซ์)

ความคิดเห็น