ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563      ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา ซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  โดยเป็นผู้อัญเชิญพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ในนามตัวแทนจากสโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ความคิดเห็น