ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิรลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ในวันที่  28  กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

ไฟล์แนบ

jpg 110787514_1379905185554023_3441345042522217113_n

ขนาดไฟล์ 314 KB | จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง

jpg 110497393_3256701961222340_8243172397669263346_n

ขนาดไฟล์ 442 KB | จำนวนดาวน์โหลด 108 ครั้ง

jpg 115912760_306915407125241_1481354452861724916_n

ขนาดไฟล์ 428 KB | จำนวนดาวน์โหลด 109 ครั้ง

jpg 109686000_1366133580243279_923289418997401825_n

ขนาดไฟล์ 149 KB | จำนวนดาวน์โหลด 114 ครั้ง

jpg 109109910_318550296188371_1263852176055870917_n

ขนาดไฟล์ 305 KB | จำนวนดาวน์โหลด 119 ครั้ง

jpg 115948146_2599705550243838_1794675762089712815_n

ขนาดไฟล์ 272 KB | จำนวนดาวน์โหลด 125 ครั้ง

jpg 116040903_227745311647460_5312879878724567240_n (1)

ขนาดไฟล์ 167 KB | จำนวนดาวน์โหลด 121 ครั้ง

ความคิดเห็น