วันที่ 17 กรกฏาคม 2563 ร่วมพิธีเปิดโครงการกิจกรรมค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการเกษตรพัฒนาสู่อาชีพที่ยั่งยืน ณ โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่ง นำโดย รองคณบดี อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ ท่านเกษตรจังหวัด ท่านเกษตรอำเภอ กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ในส่วนอำเภอลำปลายมาศ

ความคิดเห็น