โครงการ เรื่อง “การจัดการความรู้ การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร‌” เดิมกำหนดจัดในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ.2563วันศุก​ร์ที่​ 17​กรกฎาคม​ พ.ศ. 2563 เวลา 9.00-16.30 น. ​ที่ห้องประชุมพุทธ​รัก​ษา ชั้น​ 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ฯ

ความคิดเห็น