ร่วมงานเปิดอาคาร นำโดย รองคณบดี คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยรสชภัฏบุรีรัมย์ อาจารย์ ดร.สุชาติ หอมจันทร์ ณ โรงเรียนบ้านหนองครก ลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

ความคิดเห็น