วันที่ 21 มิถุนายน 2563 ลงพื้นที่ช่วยประชาชนในโครงการจ้างงาน ระยะที่ 1 เพื่อช่วยเรื่องการส่งงานรายเดือน และส่งเอกสารทางการเงินในเดือนแรก

ความคิดเห็น