พัฒนาตัวเอง โครงการอบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย “การตัดต่อวีดีทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์” (Adobe Premiere)

ความคิดเห็น