ขั้นตอนในการใช้งานเว็บไซต์ส่วนบุคคล  BRU Personel

อาจารย์และบุคลากรสามารถใช้งานเว็บไซต์ได้ที่ http://blog.bru.ac.th/ ท่านสามารถศึกษาการใช้งานได้จากคู่มือการใช้งาน  และศึกษาได้จาก วีดีโอสอนการใช้งานด้านล่าง

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

คำแนะนำในการสมัครสมาชิก

  • Username หรือ ชื่อผู้ใช้งาน 
    *จะถูกนำไปใช้เป็นชื่อเว็บไซต์ โดยจะต้องเป็นภาษาอังกฤษและสามารถใช้ร่วมกับ _ หรือ – ได้ ยกตัวอย่างท่านระบุ weerapat ชื่อ URL ของท่านจะปรากกฏเป็น http://blog.bru.ac.th/members/weerapat
  • Email Address 
    *อีเมล์ที่สามารถใช้งานได้ และควรเป็นอีเมลล์ @bru.ac.th 

วีดีโอขั้นตอนการสมัครสมาชิก

การเข้าสู่ระบบและการแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

การเพิ่มกิจกรรมต่างๆในหน้าส่วนตัว

การเพิ่มบทความ

ที่มา http://arit.bru.ac.th/2020/05/03/vdo-bru-personel-traning/

ความคิดเห็น