คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563 l โดยถ่ายทอดสดผ่านช่อง HUSOC-BRU Channel ตั้งแต่เวลา 09.00 น.- 12.00 น. https://www.youtube.com/channel/UC-FcyptlRBXchZ4LGxZcZKA?view_as=subscriber

About the author

การศึกษา ระดับอนุปริญญา: เอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (ปวส.) ระดับปริญญาตรี: ภาษาอังกฤษ (คบ) ปริญญาตรี 2 ปี หลัง ตำแหน่งพนักงานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ความคิดเห็น