สาขาฟิสิกส์ ได้จัดให้มีการซ้อมการประชุมเพื่อประกันคุณภาพสาขาทางระบบออนไลน์ เมื่อ 11 มิถุนายน 2563 ทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดี ทุกคนพร้อมสำหรับการประกันคุณภาพ

ความคิดเห็น