ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ออนไลน์ผ่าน Google meet ในโครงการจ้างงานประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-2019) คณะครุศาสตร์ รหัสหลักสูตร ED01 หลักสูตรการทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

 

ความคิดเห็น