วันที่ 6 พฤษภาคม 2563

เป็นวันวิสาขบูชา ในยุคโควิท 19 ต้อง Social Distancing ต้องใช้ชีวิตในโลกไซเบอร์ ต้องเวียนเทียนผ่านเน็ต และถ้าพระพุทธองค์ทรงมีชีวิตอยู่ในยุคนี้ ก็คงแสดงพระธรรมเทศนาผ่านไซเบอร์เช่นกัน ข้อดีของการเวียนเทียนแบบนี้คือ ได้ไปเวียนเทียนครบถ้วนทั้ง 9 วัด ภายในเวลา 10 นาที ตั้งแต่วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร วัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร วัดธาตุทองพระอารามหลวง วัดโสมนัสราชวรวิหาร และวัดกลางพระอารามหลวง บุรีรัมย์   แต่เวียนเทียนในครั้งต่อไปอยากได้ไปเวียนเทียนจริงที่วัด แค่วัดใกล้บ้านก็ดีใจแล้วค่ะ

ความคิดเห็น