การประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำเว็บไซต์คณะเป็นสองภาษา โดยทุกคณะจำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นธีมเว็บไซต์เวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดที่ทางศูนย์คอมฯจัดทำ เนื้อหาการประชุมจะเป็นการเตรียมความพร้อมทางเทคนิคของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการจัดทำเว็บไซต์ ให้สามารถเรียกใช้เว็บไซต์ที่ได้จัดทำให้ใหม่ได้

ความคิดเห็น