วันที่ 12 มกราคม 2563

ในฐานะหัวหน้าสาขาได้ร่วมวางแผนการจัดกิจกรรมวันเด็กกับทางคณะและคณาจารย์ในสาขา และได้ร่วมสมทบทุนทรัพย์ กับเป็นที่ปรึกษาให้นักศึกษาในการจัดกิจกรรมวันเด็กอีกด้วย

ความคิดเห็น