วันที่ 26 มิถุนายน 2562

ร่วมทำบุญฟังพระธรรมเทศนา ถวายจัตุปัจจัย และใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง ตามโครงการที่คณะวิทยาการจัดการจัดให้มีขึ้นเป็นประจำทุกปี

ความคิดเห็น