วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2562 นักศึกษาและอาจารย์ในสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ร่วมกันจัดกิจกรรม Open house ณ บริเวณชั้นล่าง และบริเวณห้องโถงชั้น 2  อาคาร 24 

ความคิดเห็น