26 ตุลาคม 2562

เดินสำรวจห้องเรียนอาคารใหม่ อาคาร 24 ที่ชั้น 8 ห้อง 01 พบรอยร้าวที่ฝาหนังห้อง 3 ด้าน และทั้งห้องมีปลั๊กไฟอยู่ด้านหลังห้องเพียงจุดเดียว เบื้องต้นโทรแจ้งและถ่ายภาพส่งให้คณบดีทราบแล้ว จะรอให้มาซ่อมแซมนะคะ

ความคิดเห็น