วันที่ 23 มีนาคม 2563

สำเร็จการศึกษาการเรียนหลักสูตร Online จาก Thai MOOC วิชาเกษตรอัจฉริยะในคอนโดฯ (SMART FARM @ CONDO) เป็นเรื่องที่น่าสนใจ สนุกสนานมีความรู้เพิ่มขึ้น

ความคิดเห็น