ศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 ช่วงเช้านิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีที่ บริษัทศิวะ บาร์ ณา จำกัด 3 คน อีฟ ตะวัน และบอส ทั้งสามคนได้รับมอบหมายทำหน้าที่ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องใช้ทักษะ ทั้งการถ่ายภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ลำดับภาพ รวมทั้งคอนเทนต์เพื่อประชาสัมพันธ์องค์กร … ได้พูดคุยถามทุกข์สุข ก็อุ่นใจ เด็กๆ ทำงานได้ หัวหน้าหน่วยงานพอใจ … ขอบคุณหัวหน้า และพี่เลี้ยง มาหมายค่ะที่ช่วยดูแลและให้คำแนะนำเด็กๆ เป็นอย่างดี (นักศึกษาฝึกงาน ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562)

ความคิดเห็น