ภารกิจช่วงบ่ายวันที่ 19 ธันวาคม 2562
นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์ ที่บุรีรัมย์ อินเตอร์เนชันแนล เซอร์กิต…ปาล์มกับปั๊ก …ที่นี่เด็กๆ ได้ใช้ความรู้ความสามารถเรื่องของการถ่ายภาพนิ่ง ถ่ายวีดิโอ ตัดต่อ เพื่อนำเสนอกิจกรรมของหน่วยงาน

ความคิดเห็น