28 ตุลาคม 2562

ร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดด่านทองประชาสามัคคี ตำบลทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ชาตินี้สวยมาพอแล้ว ขอต่อบุญไปสวยต่อชาติหน้าละกันค่ะ

ความคิดเห็น