11มกราคม 2563

ดูแลกำกับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน มุก นุ่น ทอฝัน บูม และยิว

ในการทำหน้าที่บันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว เพื่อทำข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมวันเด็กของมหาวิทยาลัย

 

 

ความคิดเห็น