เลือกซื้อหนังสือทางด้านวิทยาศาสตร์ และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมจากศูนย์หนังสือจุฬาที่มาออกบูธ ณ อาคารนวัตปัญญา เพื่อเข้าห้องสมุดมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น