ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 ทีม Possible ประกอบด้วย นายพูนศักดิ์ ผลเจริญ, นายอุปถัมภ์ ศรีไชย, นางสาวธิดาเทพ สิงขรณ์, นางสาวนุชจรี ควินรัมย์ และ นางสาวพิยะดา เสียงประเสริฐ
….ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จากโครงการประกวดภาพยนตร์สั้น …ไทยเบฟรวมใจต้านภัยหนาว 20 ปี ในชื่อเรื่อง “จดหมายคลายหนาว”

ความคิดเห็น