13 พฤศจิกายน 2562 ร่วมพิธีเปิดตลาดราชภัฏ พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกแก่สื่อมวลชนที่มาทำข่าวพิธีเปิดตลาด พร้อมทั้งให้คำแนะนำและกำกับการทำงานของนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน  ในการเก็บข้อมูล ถ่ายภาพนิ่ง ภายวีดิโอ  เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

ความคิดเห็น