8 พฤศจิกายน 2562 ดูและและกำกับนักศึกษาสาขาวิชาการสื่อสารมวลชน ยูมิ ป๊อบ ปาล์ม กิ๊ก ปี 3 และทอฝันปี 4 ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูล พร้อมถ่ายภาพนิ่ง ภายวีดิโอ และตัดต่อ พิธีมอบหมวกเข็มสถาบันและรับดวงประทีปตะเกียงไนติงเกล สำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ รุ่นที่ 1 เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย

 

ความคิดเห็น