โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความพร้อมด้านคุณธรรมจริยธรรม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 6 – 8 ธันวาคม 2562

ความคิดเห็น