ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์พี่น้องโยธา-ก่อสร้าง ในวันศุกร์ ที่7 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โดมอเนกประสงค์ BRU DOME เพื่อพบปะสังสรรค์และร่วมแสดงความยินดีให้แก่พี่ๆปี4และเป็นการสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ

ความคิดเห็น