นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหาร พร้อมด้วยคณาจารย์จัดโครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

ณ โรงเรียนวัดโคกเจริญ อำเภอพลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

 

ความคิดเห็น